A- A A+
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo, prioritetno sa područja općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće uProgramu podrške…
subota, 25 Februar 2023 10:49

Završna Konferencija

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica Sarajevo će kao partner na Projektu uzeti učešće na finalnoj Konferenciji u okviru Projekta"„WAI4PwDs-Web Accessibility and Other Initiatives in EU for Persons with Disabilities in pandemics and…
U Sarajevu je od 26-28.10.2022.g. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica Sarajevo organizirao Konferenciju „” Employment and professional rehabilitation during Covid 19”(Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija tokom Covid 19“) u okviru Projekta „WAI4PwDs-Web Accessibility …
Stranica 1 od 5
Novosti

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017