A- A A+
četvrtak, 08 Decembar 2016 20:16

Održana Konferencija"Izazovi u radu privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom"

Dana, 06.12.2016.g. se u organizaciji Udruženja privrednih društava za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom "Ortaštvo" i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u hotelu Hills na Ilidži održala konferencija "Izazovi u radu privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom", a u okviru Projekta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Na Konferenciji je predstavljeno Udruženje "Ortaštvo", predstavljena je uloga Fonda u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ovoj problematici. Na konferenciji je takođe promovisan katalog proizvoda usluga osnivača Udruženja "Ortaštvo", šest privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

  • Apel Promet d.o.o Travnik
  • Intrag d.o.o Tuzla
  • Lotosice d.o.o. Tuzla
  • Naš Pogled d.o.o Živinice
  • TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
  • 13 Mart d.o.o Tuzla.

Na konfereciji su prisustvovali predstavnici: osnivača Udruženja "Ortaštvo" i matičnih organizacjija osoba sa invaliditetom, osnivača, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,Ministarstva za boračka pitanja KS, Ministarstva rada i socijalne politike KS, Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, Porezne uprave FBiH, Federalnoz zavoda za zapošljavanje, Općine Novi Grad, Federalnog zavod zdrastvenog osiguranja, Ekonomskog fakuteta u Sarajevu predstavnici Caritasa, Giza, Fondacije za socijalno uključivanje, Udruženja slijepih KS, Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, predstavnic realnog sektora, Ses d.o.o Sarajevo, Vipox d.o.o Sarajevo i Our solution d.o.o Sarajevo.

Veliki broj predstavnika zasigurno potvrđuje značaj rada Udruženja "Ortaštvo" i doprinos ovog Projekta.

Novosti

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017