A- A A+
ponedjeljak, 11 April 2022 15:48

Pozivnica za Konferenciju "WAI4PwDs- Veb pristupačnost i druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u vreme COVID19 i drugih kriza"

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo će biti jedan od učesnika na Konferencij i"WAI4PwDs- Veb pristupačnost i druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u vreme COVID19 i drugih kriza" koja će se održati u Varaždinu od 26-28.04.2022. Kroz primere dobre prakse projektnih partnera, Fakulteta za organizaciju i informatiku Univerziteta u Zagrebu i Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz Hrvatske, učesnici će imati priliku da uče o izazovima u E-učenju u vreme COVID19 za osobe sa invaliditetom, kao i o rešenjima i najnovijim otkrićima za pristupačnost digitalnih sadržaja.

Naše Društvo je jedan od partnera na Projektu.

Novosti

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017