A- A A+
subota, 25 Februar 2023 10:54

Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo

Lokalno partnerstvo za  zapošljavanje Novi Grad Sarajevo poziva  sve zainteresovane nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo, prioritetno sa područja općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u
Programu podrške poduzetništu na području općine Novi Grad Sarajevo!

Link javnog poziva u nastavku:


https://cefebih.org/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-poduzetnistvu-na-podrucju-opcine-novi-grad-sarajevo-2/

Novosti

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017