A- A A+

Uprava Društva i Nadzorni odbor

  • Veselin Rebić, direktor Društva
  • Dr. sc. Armin Hadžić, Izvršni direktor

 

Nadzorni odbor: 

  • Josp Ivić, predsjednik N.odbora
  • Članovi:
  • Fikret Zuko,
  • Zdravko Cigić
  • Suvad Zahirović
  • Suad Skopljak