A- A A+
Tuesday, 14 June 2022 16:31

Peta Konferencija, Sarajevo

 

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica Sarajevo, u saradnji sa partnerima iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Češke i Bosne i Hercegovine organizuje 5. konferenciju projekta: „WAI4PwDs-Web Accessibility i Druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u pandemijama i drugim kriznim vremenima“ koja se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, programa Evropa za građane, mreže Mreže gradova.

Cilj projekta je okupiti druge zemlje partnere EU kako bi razgovarali o univerzalnoj, ali i evropskoj dimenziji poteškoća sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u trenucima pandemija kao što je COVID19, ali i drugih kriznih situacija kao što su poplave, potresi i slično, te stvoriti nove ideje, da se umreže i da formiraju održiva partnerstva.

Konferencija se održava od 26-28.10.2022. i to u TMP-u i u Hotelu Hollywood na Ilidži.

Partner na Konferenciji je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

News

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017