A- A A+
Tuesday, 01 November 2022 11:36

Uspješno organizirana Konferencija"” Employment and professional rehabilitation during Covid 19”"

U Sarajevu je od 26-28.10.2022.g. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica Sarajevo organizirao Konferenciju „” Employment and professional rehabilitation during Covid 19”(Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija tokom Covid 19“) u okviru Projekta „WAI4PwDs-Web Accessibility i Druge inicijative u EU za osobe sa invaliditetom u pandemijama i drugim kriznim vremenima“ koja se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, programa Evropa za građane, mreže Mreže gradova.

Partneri na Projektu su: Fakultet Organizacije i Informatike (FOI), Hrvatska, Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ (TŠ), Hrvatska, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o (TMP), Bosna i Hercegovina Opština Prag 9 (Prag 9), Češka, Udruženje osoba sa intelektulnim invaliditetom (CHANCE), Bugarska, Centar za ekonomsko osnaživanje Roma (CEUR), Srbija i  Crveni krst Sremska Mitrovica (RC SM), Srbija.

Projekat se fokusira na odgovor zajednice na prava osoba sa invaliditetom u vremenima kriza. Konferencija je organizirana na najvećem mogućem nivou uz prisustvo svih Partnera na Projektu i predstavnika Vladinog i Nevladinog sektora i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kojem iskazujemo specijalnu zahvalnost za pomoć u organiziranju Konferencije.

Svi učesnici ove naše trodnevne Konferencije su izrazili čestitke na uspješno organiziranoj Konferenciji sa koje nose samo naljepše utiske i izrazili zahvalnost na iskazanom gostoprimstvu.

News

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017