A- A A+
Saturday, 25 February 2023 10:49

Završna Konferencija

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica Sarajevo će kao partner na Projektu uzeti učešće na finalnoj Konferenciji u okviru Projekta"WAI4PwDs-Web Accessibility and Other Initiatives in EU for Persons with Disabilities in pandemics and other crisis times“ finansiranog od strane Evropske Unije. Konferencija se održava koncem februara mjeseca u Srbiji i TMP će imati 7 svojih predstavnika.

 

Image Gallery

News

Uspješna poslovna priča

Objavljeno: 02-10-2020

Kovači vlastite sreće

Objavljeno: 10-03-2017