Početna  //  O nama
O nama
PDF
Ispis
E-mail
Veličina slova

Socijalno privredno društvo ,,TMP,, ima status zaštitne radionice, a kao Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih u  Nedžarićima -Sarajevo, osnovan je od strane Saveza slijepih  Bosne i Hercegovine 10.12.1968 god., sa ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih će se profesionalno rehabilitirati i zapošljavati slijepe i slabovidne osobe , što je i danas naša misija, sa vizijom svi slijepi sa preostalim radnim sposobnostima profesionalno rehabilitirani, osposobljeni za rad i zaposleni. Do rata u Bosni i Hercegovini(1992.-1995) TMP je zapošljavao 123 radnika, od  kojih 75  osoba sa invaliditetom, a među njima 54 slijepe i slabovidne osobe.

 

Djelatnost TMP-a bila je bazirana na izradi predmeta od trikotaže ,metala i plastike, po čemu i danas nosi naziv TMP.

 

Objekti TMP-a u ratu su  u velikoj mjeri razrušeni, devastirani, a kompletna oprema i mašine su opljačkane ili uništene.U poslijeratnom razdoblju poduzete su aktivnosti na rješavanju vlasničkih odnosa, sanaciji objekata i kreiranju programa razvoja ,,TMP,,-a.

 

Temeljem Odluke Vlade Kantona Sarajevo od 2001. god. TMP je u 100% vlasništvu Saveza slijepih  FBiH. Usklađivanje sa Zakonom  krajnje je izvršeno 17.10.2003 god. Upisani temeljni kapital TMP-a u stvarima iznosi 1.162.283,95 KM.

 

,,TMP,,raspolaže sa 6000 m2 zemljišta na kojem sa 1840 m2 poslovnog prostora u tri čvrsto građena objekta.

 

U 2005. godini izvršena je sanacija objekata TMP-a sredstvima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,u okviru programa poticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom,čime su stvoreni preduslovi za osmišljavanje i realizaciju konkretnih programa zapošljavanja slijepih i slabovidnih osoba i drugih osoba sa invaliditetom.

 

Našim vlastitim naporima  da nakon rata ponovo pokrenemo neke djelatnosti u cilju zapošljavanja slijepih i slabovidih osoba, uspjeli smo uvesti djelatnosti koje su se mogle brzo pokrenuti i u okviru kojih smo mogli stvarno radno angažirati  slijepe osobe ostale u radnom odnosu nakon rata.

 

Postojeće djelatnosti ,,TMP,,-a su: prženje i pakovanje kafe, pakovanje zrnastih i praškastih proizvoda, kopiranje ključeva, fotokopiranje, trgovina u maloprodajnom mjestu tipa granap, ugostiteljske usluge u klub restoranu, organiziranje raznih manifestacija u multimedijalnoj sali i salon fizioterapeutskih usluga.

 

Uz to slijepim i slabovidnim osobama pružamo usluge praktične obuke i usavršavanja u stečenom zanimanju, a vršimo i prekvalifikaciju za nova zanimanja.

 

Mi smo danas jedina Zaštitna radionica  u F BiH koja brine o zapošljavanju slijepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom, organizovana da  pruža stvarnu mogućnost zapošljavanja slijepim i drugim osoba sa invaliditetom u što većem broju. TMP zapošljava 80% osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenika. Od naročite važnosti i posebnog značaja je za svaku osobu sa invaliditetom da je zaposlena i da kroz to postigne bar minimalan nivo samostalnosti i neovisnosti od porodice,ali i drugih ljudi u njihovoj životnoj sredini. Posebno je to izraženo i nužno neophodno u slučaju slijepih i slabovidih  osoba koje su najteža i najranjivija kategorija osoba sa invaliditetom.

Powered by Web Agency
 

Mapa